Προϋποθέσεις Εγγραφής

 * Συμπληρώστε όλα τα διαθέσιμα πεδία της αίτησης εγγραφής.

** Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να στείλετε το καταθετήριο της πληρωμής της συνδρομής.

*** Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου (Ν. 1599/1986) με την οποία να βεβαιώνει στο Σωματείο ότι δεν έχει καταδικασθεί ούτε και διώκεται :

1) για κανένα από τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1, σημείο β του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2) σε ποινή στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων,

3) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4) για καμία άλλη πράξη σε βαθμό κακουργήματος.

 

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση